Close

April 21, 2017

De toekomst van het Rongesepark in Runkst bedreigd.

Of hoe de stad Hasselt zijn laatste groene plekjes uitverkoopt!

Op 30 maart werden de buurtbewoners van het Rongesepark opgeschrikt door een aangetekende brief i.v.m. een bouwaanvraag. Wat later ook een brief in onze bus van Chateaux Real Estate en stad Hasselt met een uitnodiging voor een buurtinformatieronde. In de brief werd ons voorgespiegeld dat ons park een volledige facelift zou krijgen en dat een gerenommeerde landschapsarchitect het plan had getekend, bravo! Ergens in de marge werd ook vermeld dat er2 nieuwe woonblokken zouden opgetrokken worden. Onze nieuwsgierigheid was gewekt.

Op het infomoment was stad Hasselt in de verste verte niet te bespeuren. Blijkbaar waren zij toch niet betrokken? De projectontwikkelaar bleef met beloftes zwaaien: volledige heraanleg, uitbreiding van het parkmet 25% oppervlakte, wadi’s tegen wateroverlast, enz. Alleen zo bleek tijdens het gesprek zouden zij slechts een klein deel van het park heraanleggen, lees het stuk naast de woonblokken dat niet echt park is maar eerder een veiligheidsdoorsteek voor de brandweer versierd met wat groen. De volledige heraanleg van het park zou de stad doen binnen onbepaalde tijd. Wat ons ook stoorde was dat alle betrokkenen blijkbaar wisten wat het beste voor ons park was, want ons buurtbewoners hadden ze niets gevraagd. Mooie participatie! Op het plan bleek o.a. dat wij wel rechtstreekse toegang tot het parkzouden hebben maar dat we wel eerst over een greppel moesten springen en door het struikgewas kruipen. Mooie toegang!

De woonblokken bleken serieuze volumes te zijn: 7 bouwlagen aan de straatzijde en op het diepste punt in het park 5. Het was duidelijk dat ze ons mooie parkplannen voorhielden om op de site van Doultremont-Thommis een grootschalige woonontwikkeling van 48 wooneenheden te realiseren, die voor een deel in ons park, achter onze huizen zou komen te staan. Een ontwikkeling die qua schaal helemaal niet in onze wijk van grondgebonden, kleine woningen past. De hoogbouw van 7 bouwlagen moest volgens hen de poort van Runkst worden. Maar een poort die de identiteit van het kleinschalige, gezellige, volkse Runkst niet weerspiegelt; wat hebben we daar nu aan?

De woonblokken beschikken bovendien over royale, zuid geori├źnteerde terrassen met zicht op de terrassen en tuinen van ons allen. Wegprivacy enzicht op groen! Bovendien zouonze dichtbevolkte wijk aan een drukke invalswegplots heel wat meer bewoners en auto’s te verwerken krijgen.

In een donker achterkamertje op de stad zwoegden en zweetten een aantal onder ons om de plannen beter te begrijpen. Voor een gewone burger niet evident! De aanvraag bleek op heel wat punten ernstig af te wijken van de verordening woonkwaliteit van de stad:

bouwhoogte: +2 extra lagen,

bouwdiepte:20 m ipv 10 m

aantal parkeerplaatsen: 57 i.p.v 64

enz.

Dit project zou duidelijk onze woonkwaliteit ten goede komen! Heel wat buurtbewoners werden bij renovaties aan hun huizen de afgelopen jaren netjes tot de orde geroepen, werden door de stad vriendelijk verzocht hun plannen aan te passen. Waren ze bij deze bouwpromotor plots hun eigen regels vergeten? Of had die bouwpromotor gewoon meer macht?

We proberen al dagen een afspraak te maken met de architecten van de stad en met de schepen ruimtelijke ordening, maar zij hebben het druk. Ze proberen ons af te wimpelen ‘we bellen je terug’ terwijl wij maar 30 dagen hebben om onze bezwaren in te dienen!De bouwpromotor en de stad hebben duidelijk al rond tafel gezeten, alleen zijn ze ons vergeten uitnodigen. Maar ja wat kennen wij, de gewone burgers nu van goede ruimtelijk ordening en winstmaximalisatie in de bouwsector? Het hele plan is duidelijk al beslist, we mogen blij zijn dat ons park niet volledig wordt volgebouwd, zo dreigde de bouwpromotor.

Daaromlaten wij nu via deze weg onze stem horen en proberen we samen ons buurtpark en onze woonkwaliteit te redden!